Bilety
Kasa czynna jest w piątki w godzinach 13:00-19:00 oraz na godzinę przed każdym koncertem w miejscu, w którym będzie się on odbywał. Zachęcamy do zakupu biletów online.
grafika Mikołaja Kopernika oraz tytuł festiwalu: 27 Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura 22.06-03.09.2023/Toruń, Kujawsko-pomorskie 2023

 

 

 

 

 

Strona Województwa Kujawsko-Pomorskiego: https://kujawsko-pomorskie.pl/

 

Inwestycje w kujawsko-pomorskiem

 

Województwo kujawsko-pomorskie to przestrzeń o ogromnym biznesowym potencjale ciesząca się rosnącym zainteresowaniem krajowych i zagranicznych inwestorów.

Region znajduje się w samym centrum Starego Kontynentu, co czyni z niego ważny punkt strategiczny, w którym spotykają się najważniejsze szlaki transportowe: przez województwo przebiegają transeuropejska sieć transportowa TEN-T i Paneuropejski Korytarz Transportowy nr VI (Bałtyk-Adriatyk). Dobrze zorganizowana infrastruktura transportowa, na którą składają się autostrada A1 i drogi krajowe, a także regionalny port lotniczy w Bydgoszczy również gwarantują doskonałe skomunikowanie naszych okolic z resztą kraju i innymi państwami europejskimi, ze szczególnym naciskiem na Skandynawię i Europę Południową. Na uwagę zasługuje z pewnością rozbudowana sieć parków przemysłowych i technologicznych znajdujących się w dostosowanych do dużych inwestycji lokalizacjach, m.in.: Toruński Park Technologiczny, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo-Technologiczny. Wiele obszarów inwestycyjnych to działki o powierzchni wynoszącej powyżej 100 ha umożliwiające realizację ambitnych przedsięwzięć biznesowych. 

Aktywne tworzenie miejsc dla nowych inwestycji cieszy się również regularnym wsparciem władz samorządowych: aż ¼ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczana jest na pomoc dla przedsiębiorców. Niewątpliwą zaletą inwestycyjną województwa jest dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza, w czym z pewnością ma udział bliskość kilkunastu państwowych i prywatnych ośrodków akademickich, które każdego roku opuszczają tysiące absolwentów. Czynnikiem sprzyjającym inwestycjom w regionie są również jedne z najniższych kosztów zatrudnienia w Polsce. 

Obecnie w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ponad 196 tys. podmiotów gospodarczych, w tym około 1800 firm z kapitałem zagranicznym. Województwo zostało uznane za atrakcyjną przestrzeń do realizacji celów biznesowych przez takie międzynarodowe korporacje jak: Nokia, Atos, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, Nordzucker, Lafarge czy Mondi. 

Przedsiębiorcy zagraniczni zainteresowani inwestycjami w naszych okolicach mogą liczyć na wsparcie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora działającego non-profit, w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Usługi obejmują pomoc w wyszukaniu ofert adekwatnych do charakteru inwestycji, a także możliwość uzyskania informacji dotyczących wszelkich obowiązujących przepisów i procedur regulujących proces podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. 

Video file
Video file
Video file